Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali
Vă aflaţi aici > Pagina de start
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

Preşedintele şi membrii
Activităţi CoR
Evenimente importante
Instrumente
Untitled Document
Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectReţele
 • Monitorizează implicarea autorităților locale și regionale în punerea în aplicare a politicii UE în domeniul creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii
  Permite participarea directă a autorităților locale și regionale la procesul UE de elaborare a politicilor atât în cursul fazei legislative, cât și al celei prelegislative
  Facilitează cooperarea transfrontalieră, transnațională sau interregională
  Colectează și difuzează informații privind activitățile de cooperare pentru dezvoltare ale autorităților locale și regionale (ALR) din Uniunea Europeană
  Conferă o dimensiune locală și regională Uniunii pentru Mediterana
  To foster dialogue between local and regional authorities from the partner countries and the EU.