Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali
Vă aflaţi aici > Pagina de start
 

Preşedintele şi membrii
Activităţi CoR
Evenimente importante
Instrumente
Untitled Document

CoR 20 Years

25.06.2014
Brussels


Carta guvernanței pe mai multe niveluri în Europa

09.05.2014
Brussels


12th European Week of Regions and Cities

06-09.10.2014
Brussels


Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectReţele
 • Monitorizează implicarea autorităților locale și regionale în punerea în aplicare a politicii UE în domeniul creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii
  Permite participarea directă a autorităților locale și regionale la procesul UE de elaborare a politicilor atât în cursul fazei legislative, cât și al celei prelegislative
  Facilitează cooperarea transfrontalieră, transnațională sau interregională
  Colectează și difuzează informații privind activitățile de cooperare pentru dezvoltare ale autorităților locale și regionale (ALR) din Uniunea Europeană
  Conferă o dimensiune locală și regională Uniunii pentru Mediterana
  To foster dialogue between local and regional authorities from the partner countries and the EU.