A Assembleia da UE dos representantes regionais e locais
Está aqui > Início > A Europa na minha região
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
A Europa na minha região
  • Σχετικά με εμάς


    Μάθετε τα πάντα για την Ευρώπη στην περιφέρειά σας. Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών σε 28 κράτη μέλη υπηρετούν τον στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και δρουν ως "Πρέσβεις της Ευρώπης" σε τοπικό επίπεδο! Για περισσότερα νέα, συνεντεύξεις και πληροφορίες σχετικά με εμάς, κάνετε κλικ εδώ.

  • U ŽARIŠTU


    MLG logoPovelju o višerazinskom upravljanju u Europi Odbor regija je usvojio 3. travnja 2014. Povelja je od 9. svibnja 2014. na raspolaganju za potpis svim gradovima i regijama EU-a te se tijela javne vlasti na svim razinama upravljanja (lokalnoj, nacionalnoj i europskoj) pozivaju da koriste i promiču višerazinsko upravljanje u svojem budućem radu.

    Regionalni uredi

    Potpuni popis adresa regionalnih ureda (u Bruxellesu) za sve države članice.

CoR_Europe