Dowiedz się, jak możesz zaangażować się w prace KR-u – konsultacje publiczne, nagrody, wizyty itp.

​Udział dla wszystkichKomitet Regionów (KR) zachęca wszystkich do udziału w swoich pracach. Zaprasza zarówno przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, jak i zwykłych obywateli. Dowiedz się, w jaki sposób możesz się zaangażować.

W ankietach online, konsultacjach i wydarzeniach mogą brać udział władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, eksperci i pracownicy naukowi.
 
Do konkursu o tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości mogą stawać wszystkie regiony o kompetencjach politycznych.
 
Konkurs praw doktorskich jest skierowany do pracowników naukowych.
 
Zwiedzanie KR-u i biblioteka dostępne są dla wszystkich zainteresowanych.

Zwiedzanie KR-u