Sojusz na rzecz spójności

 

Czym jest sojusz?

 

Warta obecnie jedną trzecią budżetu UE unijna polityka spójności zmniejsza różnice między regionami, tworzy miejsca pracy, otwiera nowe możliwości biznesowe oraz stanowi odpowiedź na główne kwestie globalne, takie jak zmiana klimatu i migracja.

#CohesionAlliance jest sojuszem podmiotów przekonanych, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. Został on utworzony w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast oraz Europejskim Komitetem Regionów. Postuluje, aby dzięki budżetowi UE po roku 2020 polityka spójności stała się bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej.

Od rządów krajowych, regionalnych i lokalnych do MŚP, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni wyższych, organizacji kulturalnych – wszyscy, którzy wierzą w unijną politykę spójności, są zaproszeni do dołączenia do #CohesionAlliance.


WYRAŹ POPARCIE, PODPISZ OŚWIADCZENIE

Partnerzy


Dołącz do nas

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z oświadczeniem o zasadach #CohesionAlliance i podpisać się (należy podać imię i nazwisko, nazwę organizacji i dane kontaktowe oraz adres e-mail).

Zasady te zostały sporządzone na drodze partnerstwa między stowarzyszeniami terytorialnymi a Europejskim Komitetem Regionów.
Zapraszamy do podpisania osoby fizyczne, organizacje i grupy polityczne!

Poniżej znajdą Państwo także ważne sprawozdania i stanowiska dotyczące przyszłości polityki spójności.

​​
Zobacz

Tutaj znajdą Państwo studia przypadków i przykłady udanych działań w ramach polityki spójności.

W każdej z nich występuje prawdziwa postać bądź firma, a wprowadza ją polityk regionalny lub lokalny.

Działaj
W dniu 10 stycznia Komisja Europejska rozpoczęła serię konsultacji przygotowawczych do kolejnych wieloletnich ram finansowych. Jednym z tematów konsultacji jest także polityka spójności.
 
Konsultacje te są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy unijnych takich jak władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje międzyrządowe i pozarządowe, instytucje akademickie, społeczeństwo obywatelskie i dla przedsiębiorstwa.
 
Polityka spójności stanowi największe działanie inwestycyjne UE, dlatego ważne jest, by znalazło to odzwierciedlenie także w liczbie głosów i opinii wyrażonych w trakcie konsultacji.
 
#CohesionAlliance wzywa zatem wszystkich zwolenników tej polityki do udziału w konsultacjach.
 
Mogą Państwo podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat polityki spójności, wypełniając elektroniczny kwestionariusz.
 
Wystarczy odpowiedzieć na obowiązkowe pytania 1–7, a następnie w punkcie 41 przesłać oświadczenie CohesionAlliance.​​
Sprawozdania i stanowiska
Wesprzyj