Oświadczenie przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza dotyczące orędzia Komisji o stanie Unii w 2017 r.

Podobne informacje