Odporność na klęski żywiołowe – Europejski Komitet Regionów mobilizuje się, by przekształcić globalne zobowiązania w lokalne działania

Podobne informacje