Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE
Jesteś tutaj > Strona główna > Wiadomosci > Małopolska Europejskim Regionem Przedsiębiorczości 2016
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Wiadomości
Małopolska Europejskim Regionem Przedsiębiorczości 2016

Komitet Regionów (KR) ogłosił wyniki konkursu na „Europejski Region Przedsiębiorczości 2016” którego celem było nagrodzenie miast i regionów o najbardziej przyszłościowej wizji w Europie. Wśród trzech zwycięskich regionów znalazły się Małopolska, Glasgow i Lombardia.

Przewodniczący Komitetu Regionów Markku Markkula (FI/EPP) powiedział podczas dzisiejszej ceremonii: "ERP nagradza regiony z wybitnymi przyszłościowymi strategiami na wdrażanie programu Small Business Act (SBA) dla Europy. W ramach programu ERP podkreślamy znaczenie wielopoziomowego sprawowania rządów: centralne, regionalne i lokalne poziomy-muszą pracować razem, aby stworzyć środowisko korzystne dla przedsiębiorców. Inicjatywę ERP lokujemy w kontekście celów strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu". W tegorocznej edycji nagrodzone zostały Małopolska, którą w trakcie gali przyznania nagród reprezentował Marszałek Marek Sowa, Glasgow reprezentowane przez Bailie Liz Cameron oraz Lombardia reprezentowana przez Mario Melazzini.

Przewodniczący Markkula dodał: "Małopolska ma na celu przyciągnięcie inwestorów do regionu oraz wspieranie przedsiębiorstw w zwiększaniu ich potencjału innowacyjnego, wprowadzania na rynek nowych produktów i usług oraz otwarcie na nowe rynki. Celem planu działania jest zwiększenie innowacyjnej przedsiębiorczości, a co za tym idzie konkurencyjności regionalnej i realizacji celów strategii Europa 2020."

Wniosek zgłaszający Małopolskę wspierany był przez 16 instytucji w tym samorząd województwa małopolskiego, przedstawicieli nauki i edukacji, przedstawicieli firm i instytucji z otoczenia biznesu, przedstawicieli biznesu oraz funduszy kapitałowych. Obecnie Małopolska przede wszystkim koncentruje się na wspieraniu obszarów inteligentnej specjalizacji w tym sektorów uznawanych za strategiczne dla rozwoju konkurencyjności regionalnej i innowacji, takich jak: nauki o życiu (life sciences), zrównoważona energia, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), chemia, produkcja metali i wyrobów z metali oraz niemetalowe produkty mineralne, maszyny inżynierii elektrycznej, sektor kreatywny i wypoczynku.

Warto dodać, że Małopolska znalazła się również na szczycie rankingu FDI Europejskich Miast i Regionów Przyszłości 2014/2015 ogłoszonym przez Financial Times między innymi:

1. Na pozycji 2. wśród regionów Europy Wschodniej z najlepszą strategią przyciągania inwestorów,

2. Na pozycji 10. (jako jedyny polski region) w kategorii wszystkich europejskich regionów średniej wielkości z najlepszą strategią przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych,

3. Na pozycji 5. wśród najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów regionów Europy Wschodniej (najwyższa pozycja wśród polskich regionów).

Jak komentuje Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa (PL/EPL):

„Dołączyć do grona Europejskich Regionów Przedsiębiorczości to dla nas ogromny zaszczyt. Nagroda cieszy tym bardziej, że od początku jej istnienia, Małopolska jest pierwszym polskim województwem, który zdobywa ten tytuł. To dowód na to, że polskie regiony mogą nareszcie porównywać się z europejskimi, pomimo tego, że te często przewyższają nas poziomem PKB i potencjałem inwestycyjnym. Znaleźć się w jednym gronie z Glasgow i Lombardią to dowód na docenienie naszego dorobku i ciężkiej pracy, która przynosi coraz widoczniejsze rezultaty.

W ostatnich latach PKB w Małopolsce wzrósł o prawie 30 proc., stale rośnie też liczba przedsiębiorstw, które chcą w naszym regionie prowadzić swoją działalność. Spada bezrobocie i wzrasta poziom wynagrodzeń – tu dynamika w ostatnich latach wyniosła 30,4%. Małopolska w ostatnich latach zmieniła się nie do poznania. Cieszę się, że ten fakt oraz działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce zostały dostrzeżone i nagrodzone przez Komitet Regionów.

Ten tytuł to również możliwość zaprezentowania na szeroką skalę naszych działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce i tym samym podzielenia się z innymi regionami naszym doświadczeniem. Małopolska stawia na budowanie silnego partnerstwa pomiędzy samorządem, przedsiębiorcami i nauką, efektywnym wdrażaniu funduszy europejskich oraz wsparciu przedsiębiorczości na każdym etapie rozwoju poszczególnych firm. W kolejnych latach będziemy kłaść szczególny nacisk na rozwój nowoczesnych technologii w biznesie, ponieważ widzimy tutaj ogromną szansę dla Małopolski. Nasz region ma doskonały potencjał w tej dziedzinie – znakomity kapitał ludzki, zaplecze infrastrukturalne oraz silną społeczność start-upową.

Mam nadzieję, że udział Małopolski w sieci Europejskich Regionów Przedsiębiorczości otworzy nam wiele dodatkowych możliwości, a przede wszystkim pozwoli nam zacieśnić współpracę z innymi regionami, które efektywnie wdrażają strategie wsparcia przedsiębiorczości. Razem możemy działać jeszcze skuteczniej”.

Wywiad z Marszałkiem Markiem Sową dostepny tutaj

 
Kontakt:
Julia Rokicka
tel. +32 2 282 24 47
tel. kom. +32 489 212 044
julia.rokicka@ext.cor.europa.eu
Podobne informacje