Platforma Monitorowania Strategii "Europa 2020"

Logo EU2020 Monitoring PlatformPlatforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” to sieć regionów i miast koordynowana przez Komitet Regionów.

Jej głównym zadaniem jest monitorowanie zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w realizację strategii „Europa 2020”.

Utworzona w 2010 r. sieć jest inicjatywą Komitetu Regionów. Ma zapewnić, że podczas opracowywania strategii Komisji Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i innowacji uwzględnia się stanowisko miast, regionów i innych władz lokalnych.

Od 2013 r. Platforma Monitorowania analizuje również, z perspektywy terytorialnej, wszystkie główne etapy cyklu zarządzania gospodarczego w ramach europejskiego semestru.

Platforma regularnie konsultuje się ze swoimi członkami drogą elektroniczną lub poprzez organizowanie wydarzeń, podczas których władze lokalne i regionalne mogą przedstawiać swoje opinie i obawy dotyczące strategii „Europa 2020” i europejskiego semestru.

Cele Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020” to przede wszystkim:

 • angażowanie władz lokalnych i regionalnych gwarantujące skuteczniejszą realizację polityk powiązanych z celami strategii „Europa 2020”;
 • refleksja nad zmieniającymi się relacjami między strategią „Europa 2020” a polityką spójności;
 • zachęcanie do wyraźniejszego zróżnicowania terytorialnego celów polityki w ramach europejskiego semestru, przy zaangażowaniu wszystkich poziomów sprawowania rządów (europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego);
 • monitorowanie zaangażowania władz szczebla lokalnego i regionalnego w proces europejskiego semestru, a w szczególności w opracowywanie krajowych programów reform w państwach członkowskich oraz we wdrażanie zaleceń dla każdego z krajów;
 • śledzenie działań monitorujących i określenie przeszkód, jakie władze lokalne i regionalne napotykają podczas realizacji strategii „Europa 2020” i zaleceń dla poszczególnych krajów;
 • zachęcanie do wymieniania się informacjami, doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami.

************************* 

Kim są i czym zajmują się członkowie Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020”?

Członkowie Platformy to przedstawiciele 177 organów władz lokalnych i regionalnych z 28 państw członkowskich UE, którzy:

 • pomagają wypracować stanowisko polityczne Komitetu Regionów w sprawie strategii „Europa 2020” i zagadnień odnoszących się do europejskiego semestru;
 • współpracują w ramach strategii „Europa 2020” i procesu monitorowania europejskiego semestru;
 • wymieniają się poglądami, doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami, a także uczą się od siebie nawzajem;
 • współpracują w ramach projektów ukierunkowanych na strategię „Europa 2020”;
 • uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Platformę Monitorowania Strategii „Europa 2020” (warsztatach, konferencjach politycznych).

Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” ma Komitet Sterujący i koordynatora politycznego. Nadają oni kierunek działaniom Platformy oraz przedstawiają sprawozdania z jej działalności Prezydium i pozostałym instytucjom.

Koordynatorem politycznym Platformy jest Michel DELEBARRE (FR/PES). Pozostałymi czterema członkami Komitetu Sterującego są: Władysław ORTYL (PL/EKR), Paul LINDQUIST (SE/EPL), Kieran MCCARTHY (IE/EA) i Jean-Luc VANRAES (BE/ALDE).


Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020”.