Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE
Jesteś tutaj > Strona główna > Prace KR-u > Komisje
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Działalność KR-u
Komisje

Sześć odrębnych komisji (grup członków) przygotowuje opinie Komitetu Regionów w odpowiedzi na proponowane przez Komisję Europejską nowe prawodawstwo. Następnie komisje przedkładają projekty opinii i rezolucji do dyskusji i przyjęcia na poszczególnych sesjach plenarnych.


commissions
  NAT
 SEDEC ​ 

Opinie, które zostały omówione i przyjęte w poszczególnych komisjach, są podstawą opracowania stanowiska KR-u odzwierciedlającego lokalne i regionalne podejście do rozpatrywanych kwestii.

W ten sposób KR dąży do wywarcia wpływu na szerszą unijną debatę instytucjonalną, jak również na program legislacyjny i polityczny w celu upewnienia się, że pojawiające się na poziomie lokalnym i regionalnym wyzwania – i reakcje na nie – są rozumiane i brane pod uwagę.

Zakres kompetencji poszczególnych komisji KR-u odzwierciedla główne obszary polityki, jakimi zajmuje się Komitet, które są z kolei ściśle powiązane z priorytetami KE i PE.

Skład każdej komisji jest reprezentatywny dla politycznego i narodowego składu KR-u.


 ​Upcoming Events


​News


Podobne informacje

Search Opinions

 

Raffaele Cattaneo (COTER
commission) interview (IT)

 

 

Yoomi Renstrom (SEDEC
commission) interview (SV)