Ocena oddziaływania terytorialnego

Oceny oddziaływania terytorialnego mają zapewniać sprawozdawcom Komitetu Regionów (KR-u) analizę potencjalnego terytorialnego oddziaływania wniosków ustawodawczych UE.

Komitet zamierza promować oceny oddziaływania terytorialnego jako narzędzie ulepszające kształtowanie polityki UE tak, by uwzględniane było potencjalne oddziaływanie terytorialne strategii politycznych i wniosków ustawodawczych.

Rodzaje ocen przeprowadzanych przez KR:

  • Oceny oddziaływania terytorialnego (szybka ocena metodą Quick Scan sieci ESPON)
  • Oceny oddziaływania na obszary miejskie
  • Ukierunkowane konsultacje
  • Analizy

Działaniami KR-u w zakresie oceny oddziaływania terytorialnego zarządza sekretariat Komisji COTER w ścisłej współpracy z sekretariatami innych komisji.

Dalsze informacje można uzyskać, pisząc na adres: territorial.impact@cor.europa.eu