Sekretarz generalny: Jiří Buriánek

Jiří Buriánek


Jako sekretarz generalny Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) stoję na czele administracji składającej się z 600 urzędników służby cywilnej, która wdraża decyzje podejmowane przez organy polityczne KR-u (zgromadzenia przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych): Prezydium, Konferencję Przewodniczących grup politycznych i przewodniczącego, i która wspiera członków w ich działalności legislacyjnej i politycznej.

Wspomagam przewodniczącego w reprezentowaniu interesów KR-u wobec innych instytucji i instancji europejskich, a także kieruję bieżącymi sprawami związanymi z administracją, budżetem i komunikacją.

Obywatele Europy apelują o zmianę sposobu ich uczestnictwa w pracach dotyczących najważniejszych dla nich dziedzin. Wszystkie instytucje UE są uprawnione do tego, żeby bardziej wsłuchiwać się w głos obywateli i pokazać im, że mają oni znaczenie. Jestem przekonany, że KR może odegrać istotną rolę w tym kontekście jako przedstawiciel polityków, którzy znajdują się najbliżej obywateli z racji posiadania lokalnego i regionalnego mandatu wyborczego.

Tutaj można znaleźć więcej informacji o mnie, moim moim zespole i pracach Europejskiego Komitetu Regionów.

Jiří Buriánek
Sekretarz generalny Europejskiego Komitetu Regionów


Podobne informacje
 

 Upcoming events

  

 Media links

 
 

 Strategic papers