Najważniejsze informacje

Utworzony w 1994 r. Europejski Komitet Regionów (KR) jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE.

W jego skład wchodzi 350 członków – przewodniczących regionów, burmistrzów i demokratycznie wybranych przedstawicieli regionów i miast z 28 państw członkowskich UE.

Członkowie muszą być wyłonieni w wyborach demokratycznych lub sprawować mandat polityczny w swym kraju pochodzenia.

Dzięki KR-owi władze lokalne i regionalne UE mogą zabrać głos na temat opracowywanego prawa unijnego, które może oddziaływać na miasta i regiony.

W jakim celu utworzono KR?

Od chwili powstania 20 lat temu KR niestrudzenie dąży do zbliżenia obywateli do Unii Europejskiej.

Powszechnie wiadomo, że:

70% unijnego prawodawstwa ma wpływ na regiony i gminy,

obywatele Europy muszą być zaangażowani w tworzenie UE,

50% obywateli UE uważa, że ich przedstawiciele wybierani na szczeblu lokalnym i regionalnym potrafią lepiej prezentować ich interesy na poziomie unijnym,

przedstawiciele władz wyłonionych w wyborach lokalnych i regionalnych, bezpośrednio znający swych obywateli, powinni móc wyrażać swe stanowisko w trakcie prac nad ustawodawstwem UE.

Istotna rola KR-u została potwierdzona i wzmocniona traktatem lizbońskim w 2009 r. Więcej informacji na ten temat poniżej.

Jak KR może przybliżyć UE obywatelom?

Członkowie Komitetu na co dzień żyją i pracują w swoim mieście lub regionie, a zatem dobrze znają bolączki i obawy swoich wyborców.

Są ich głosem w samym centrum podejmowania decyzji i tworzenia prawa, a zarazem na bieżąco informują ich o procesach zachodzących w UE, organizując posiedzenia i konferencje KR-u w swych miastach i regionach.

Główne zasady i obszary odpowiedzialności KR-u

CoR

Areas of responsibility

The CoR is entitled to express its views on all major issues of local and regional relevance.

This includes:

  • economic, social and territorial cohesion,
  • employment,
  • social affairs,
  • education, youth and culture,
  • public health,
  • transport,
  • sport,
  • environment, energy and climate change.

 

 

Podobne informacje
KR w skrócie 

- W służbie obywatelom UE od ponad 20 lat
- Przedstawiciele z 28 państw członkowskich
- 350 członków z wybranych demokratycznie władz lokalnych i regionalnych oraz 350 zastępców
- 6 komisji
- 5 grup politycznych
- Do 6 sesji plenarnych rocznie
- Niemal 60 opinii przyjętych w 2014 r.
- Różne broszury, wydarzenia i działania

Media Links