Tutaj znajdziesz szczegółową prezentację na temat Komitetu Regionów (KR-u) – jego roli, członków, priorytetów politycznych oraz struktury administracyjnej i procedur.

KR w skrócieKomitet Regionów to głos miast i regionów w Unii Europejskiej.

350 członków - przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych z 28 państw UE.
6 komisji o kompetencjach w następujących obszarach polityki określonych w unijnych traktatach:

  • zatrudnienie, szkolenie zawodowe, spójność gospodarcza i społeczna, polityka społeczna, zdrowie;
  • edukacja i kultura;
  • środowisko, zmiana klimatu i energia;
  • transport i sieci transeuropejskie;
  • ochrona ludności i usługi świadczone w interesie ogólnym.

6 sesji plenarnych w roku.
Ponad 50 opinii rocznie dotyczących ustawodawstwa UE.
Ponad 40 konsultacji z zainteresowanymi podmiotami rocznie.
Ponad 300 wydarzeń rocznie.

> Więcej o KR-ze

Przedstawiciele polityczni


 Grupy polityczne

 ​​​​

Sekretariat KR-u


Zatrudnienie


> Ofert zatrudnienia
Zdjęcie / materiały wideo