De hervorming van de Economische en Monetaire Unie moet lokale en regionale overheden de kans bieden om te investeren in de toekomst van Europa

Verwante informatie