De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden
U bent hier > Home > Nieuws > Europese lokale overheden willen 80% minder plastic draagtassen en een verbod op gratis tasjes
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Nieuws
Europese lokale overheden willen 80% minder plastic draagtassen en een verbod op gratis tasjes

Plannen om het aantal plastic draagtassen in Europa te verminderen kregen felle kritiek van de lokale en regionale overheden: zij vinden de plannen namelijk niet ambitieus genoeg. Om iets te doen aan de bijna 100 miljard plastic draagtassen die jaarlijks worden gebruikt, komen de leden van het Comité van de Regio's van de EU (CvdR) met voorstellen die veel strenger zijn dan die van de Europese Commissie. Het CvdR wil een volledig verbod op gratis plastic tasjes tegen 2020, bindende EU-streefcijfers om het aantal plastic wegwerptasjes in alle lidstaten te verminderen en een verplichte heffing op alle draagtassen.

Iedereen is het erover eens dat er iets moet worden gedaan aan het groeiende aantal plastic tasjes. Volgens schattingen gebruikt de gemiddelde EU-burger 198 plastic draagtassen per jaar, waarvan ongeveer 90% lichte draagtassen. Toch leidde de vraag over hoe de EU dit probleem het beste aanpakt tot verhitte discussies. Ook het advies dat het Britse CvdR-lid Linda Gillham, lid van de gemeenteraad van Runnymede, hierover namens het CvdR opstelde, maakte de tongen los. In dit advies, dat unaniem werd goedgekeurd door de leden van het CvdR, wordt o.a. verwezen naar de verschillende maatregelen die de lidstaten zelf al hebben genomen en die variëren van vrijwillige afspraken over een heffing op tasjes in België, Denemarken en Ierland, tot een regelrecht verbod op niet biologisch afbreekbare draagtassen in Italië.
 
De leden van het CvdR vinden wel dat er actie moet worden ondernomen om de aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten aan te pakken: zo ligt het verbruik in landen als Denemarken en Finland op 4 plastic tasjes per persoon, tegen 466 in Polen, Portugal en Slowakije. In tegenstelling tot wat de Commissie aanvankelijk van plan was, wil het CvdR de reikwijdte van de definitie van plastic wegwerptassen verruimen, alle plastic wegwerptasjes tegen 2020 verbieden en een verplichte heffing op draagtassen voor meervoudig gebruik invoeren. Gezien de bewezen milieugevolgen van kunststofafval voor het mariene milieu moet er ook een bindend EU-streefcijfer voor reductie en preventie komen, in plaats van vrijwillige nationale reductiestreefcijfers.
 
"Kunststofafval in ons milieu, en vooral op zee, is een wereldwijd probleem. Met een verplichte heffing op plastic tasjes zet Europa een eenvoudige en verstandige stap vooruit. Deze maatregel zorgt voor minder lichte plastic tasjes, die te gemakkelijk in het rond worden geblazen, vast komen te zitten in bomen en de zee in waaien. Tegelijkertijd komt er geld beschikbaar om de boel op te ruimen", aldus mevrouw Gillham.
Voor meer informatie:

 

Contactpersoon:

David French
Tel: +32 2 282 2535
Mobiel: +32 473 85 47 59