De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden
U bent hier > Home > Nieuws > Comité van de Regio's eens met Nederlands EU-voorzitterschap: investeer meer om potentieel van stede...
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Nieuws
Comité van de Regio's eens met Nederlands EU-voorzitterschap: investeer meer om potentieel van steden aan te boren
​Ronald Plasterk

Het Europees Comité van de Regio’s is het eens met de plannen van het Nederlandse EU-voorzitterschap om Europese steden te ondersteunen. In zijn toespraak tot de voltallige vergadering van het Comité vertelde Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vandaag wat de prioriteiten zijn van het Nederlandse voorzitterschap. Daartoe behoren onder meer een nieuwe stedelijke agenda, betere regelgeving en het stimuleren van investeringen.

Minister Plasterk : "De Europese stedelijke agenda moet de bijdrage van steden aan de verwezenlijking van Europese doelstellingen vergroten. De agenda beoogt de Europese en de nationale beleidsmaatregelen die duidelijke gevolgen hebben voor steden beter op elkaar af te stemmen. Door middel van betere regelgeving, betere toegang tot financiering en betere kennisuitwisseling moet een beleid tot stand komen dat meer "urban proof" is."

Markku Markkula , voorzitter van het Comité van de Regio's, merkte op: "Het plan voor een nieuwe stedelijke agenda is zeer welkom. Het werken aan en investeren in duurzame steden is al sinds lang een gemeenschappelijke doelstelling van alle bestuurslagen, maar van samenhang in het EU-beleid is duidelijk geen sprake geweest. De poging van de Nederlandse regering om de wetgeving te verbeteren, zodat deze recht doet aan de lokale dimensie en beleidsterreinen overstijgt, moet worden gebruikt als model voor de toekomst."

Het CvdR heeft onlangs benadrukt dat de stedelijke agenda van de EU verder moet gaan dan hechtere samenwerking en het uitwisselen van praktijkvoorbeelden. Volgens de assemblee van lokale en regionale overheden is het voor steden van groot belang dat de regelgeving voortaan anders tot stand komt. "Het gaat niet om meer of minder regels en wetten, maar om betere regelgeving", aldus Cor Lamers (NL/EVP) , hoofd van de Nederlandse delegatie in het Europees Comité van de Regio's en burgemeester van Schiedam.

De stedelijke agenda van het Nederlandse voorzitterschap zal uitmonden in het Pact van Amsterdam, dat de EU-ministers eind mei zouden moeten goedkeuren. In april zal het CvdR zijn door Hella Dunger-Löper (DE/PSE) uitgewerkte visie op de stedelijke agenda vaststellen. Die visie is ook zijn bijdrage aan het "EU-forum over de stedelijke agenda" in Amsterdam, dat het samen met het Interprovinciaal Overleg, de stad Amsterdam en de provincie Noord-Holland organiseert.

Videos:

Fotos: