LOKALE EVENEMENTEN

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) nodigt de burgers uit om mee te praten over Europa tijdens lokale en regionale evenementen!

Deze evenementen kunnen worden georganiseerd in samenwerking met CvdR-leden als „lokale ambassadeurs van Europa”, maar ook met steden, provincies en regio’s en hun nationale verenigingen, netwerken en andere Europese instellingen in de lidstaten.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven om lokale evenementen te organiseren in 2016 in lijn met onze politieke prioriteiten en selectiecriteria. Doel hiervan is:

 • burgers , met name de jonge generatie, warm te maken voor onderlinge communicatie over EU-kwesties, waarbij de belangen en verwachtingen van EU-regio's tot uiting kunnen komen;
 • bij te dragen aan de wetgevende werkzaamheden van het CvdR , via lokale discussies over op stapel staande EU-wetgeving en de mogelijke gevolgen daarvan voor Europese regio’s en steden;
 • de uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen steden en regio’s te ondersteunen;
 • de samenwerking met andere EU-instellingen te versterken, in het bijzonder met de nationale bureaus van de Europese Commissie, het Europees Parlement en het informatienetwerk Europe Direct.

Klik hier voor meer informatie en om de partner van het CvdR te worden voor uw lokaal evenement!

Voor welke evenementen kan steun worden aangevraagd?

 • Dialogen met burgers: openhartige discussies met voornamelijk jonge burgers over de politieke agenda van de EU en de toekomst van Europa.
 • Dialogen met belanghebbenden: debatten met lokale en regionale belanghebbenden over de voorbereiding en follow-up van CvdR-adviezen als bijdrage aan de advieswerkzaamheden van het Comité.
 • Conferenties of seminaries: uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen Europese steden en regio’s over EU-aangelegenheden en de regionale gevolgen ervan.

Wie komt in aanmerking?

 • CvdR-leden en hun lokale of regionale overheid.
 • De regio’s, provincies en steden van de EU.
 • Nationale verenigingen die regionale en lokale belangen vertegenwoordigen.

Wat zoeken we?

 • Eén of meerdere CvdR-leden die zich actief inzetten als spreker.
 • Een openhartige en participatieve opzet.
 • Een verband met de politieke prioriteiten van het CvdR en het jaarlijkse communicatieplan.
 • Een partnerschapsverband met andere EU-instellingen en hun nationale bureaus (de Voorlichtingsbureaus van het Europees Parlement en de Permanente Vertegenwoordigingen van de Europese Commissie), de informatiecentra van Europe Direct en/of de Europese en nationale verenigingen en netwerken van lokale en regionale overheden.

Wat bieden wij aan?

Afhankelijk van de evaluatie en de beschikbaarheid van financiële middelen kan het CvdR de volgende diensten aanbieden:

 • moderatorkosten;
 • vertolking (max. 3 talen);
 • media- en communicatieactiviteiten;
 • vergoeding van reiskosten en accommodatie voor CvdR-leden.

Hoe kan u zich inschrijven?

 • Neem de voorwaarden voor lokale evenementen door.
 • Dien uw voorstel uiterlijk drie maanden vóór de voorgestelde datum van uw evenement in.
 • Vul het online inschrijvingsformulier in.
 • Verstrek alle gevraagde informatie , zoals de doelstellingen, het concept, de taken, het begrotingsoverzicht en het ontwerpprogramma van het evenement.

Contact

Directoraat Communicatie
Eenheid Evenementen
Europees Comité van de Regio’s
Belliardstraat 99-101
B – 1040 Brussel
E-mail : eulocal@cor.europa.eu
twitter: #EUlocal


Verwante informatie
Reflecting on Europe
Find out more about

Reflecting EU
Apply for your local event

 
Further information


Past events

Past news