De Europese Week van regio's en steden

The European Week of Regions and Cities

 
Wat is dat?
 
De Europese Week van regio's en steden is een jaarlijks, vier dagen durend evenement in Brussel waarop ambtenaren van regionale en lokale overheden samen met deskundigen en academici goede praktijken en knowhow uitwisselen op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling. Het is tevens een erkend platform voor politieke communicatie over de ontwikkeling van het EU-cohesiebeleid, en een plaats om de besluitvormers ervan bewust te maken dat de regio's en steden moeten worden betrokken bij het EU-beleidsvormingsproces. De Europese Week van regio's en steden is het grootste Europese publieke evenement in zijn soort.
 
Wat gebeurt er precies?
 
Begin oktober komen zo'n 6 000 deelnemers en 600 sprekers uit heel Europa en daarbuiten naar Brussel voor een programma van 100 workshops, debatten, tentoonstellingen en netwerkevenementen over regionale en lokale ontwikkeling. De organisatoren passen het programma ieder jaar aan, afhankelijk van wat er op dat moment op de EU-agenda staat. Deelname is gratis.
 
Waarom een "week" van regio's en steden?
 
Regio's en steden zijn betrokken bij het grootste deel van het EU-beleid. De subnationale overheden in de EU zijn verantwoordelijk voor een derde van de openbare uitgaven (2 100 miljard euro per jaar) en twee derde van de openbare investeringen (circa 200 miljard), die vaak aan EU-wetgeving onderworpen zijn.
 
Hoe is dit begonnen?
 
In 2003 heeft het Comité van de Regio's, de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden, de lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie gevraagd allemaal tegelijk hun deuren open te stellen voor bezoekers, in het kader van een gezamenlijk "Open Days"-initiatief. Dit initiatief heeft zich ontwikkeld tot de "OPEN DAYS - Europese Week van regio's en steden", een groot jaarlijks evenement waaraan wordt deelgenomen door de Europese Commissie en andere belanghebbenden.
 
In 2016 is de naam veranderd in "De Europese Week van regio's en steden", zonder de toevoeging "OPEN DAYS", om verwarring met de "Open Dagen" (die jaarlijks door alle EU-instellingen in Brussel worden gehouden op de Dag van Europa) of soortgelijke, door de vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten georganiseerde evenementen te voorkomen.
 
Wie zijn de organisatoren?
 
De Europese Week van regio's en steden wordt georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's (CvdR) van de EU en directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO) van de Europese Commissie. Aan het begin van het jaar, gewoonlijk in januari, wordt een oproep voor partners gelanceerd. Na deze oproep worden meer dan 200 partners uit heel Europa geselecteerd (meestal in het voorjaar): regio's en steden, vaak ingedeeld in thematische groepen ("regionale partnerschappen"), bedrijven, financiële instellingen, internationale verenigingen en academische organisaties. De partners moeten seminars van gemeenschappelijk belang organiseren, die verband houden met de uitvoering van de Europese structuur- en investeringsfondsen en andere EU-programma's.
 
Hoe is het programma opgebouwd?
 
Het programma wordt georganiseerd rond een centraal thema en verschillende subthema's. De workshops en debatten vallen in drie categorieën uiteen: 1) georganiseerd door de regionale partnerschappen (1/3 van alle workshops); 2) georganiseerd door de Europese Commissie, door verschillende directoraten-generaal (nog eens 1/3); en 3) georganiseerd door het CvdR (1/3). De deelnemers en sprekers moeten zich verplaatsen tussen 30 verschillende locaties in de Europese wijk van Brussel, zoals vertegenwoordigingen van de lidstaten en regio's en de gebouwen van de Europese Commissie en het CvdR.
 
Wat is de "Meeting Place"?
 
Met de Meeting Place worden zowel alle workshops in het CvdR bedoeld als een plaats om te netwerken. Dit concept is bedacht om deelnemers één centrale ontmoetingsplaats te geven waar zij kunnen bijeenkomen, om zich van daaruit weer naar een van de andere locaties te begeven.
 
Wat is de "University"?
 
Dit verwijst naar een reeks workshops die worden georganiseerd door DG REGIO, het CvdR en Europese academische netwerken die gespecialiseerd zijn in regionale ontwikkeling, met nadruk op de beleidsdimensie. De University stimuleert de bewustwording en stelt academici en lokale en regionale vertegenwoordigers in staat onderzoeksresultaten uit te wisselen op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling en het EU-cohesiebeleid.
Sinds 2013 wordt er in het kader van de University ook een Master Class aangeboden aan promovendi en jonge beroepsonderzoekers op het gebied van regionaal en stedelijk beleid. Het doel is meer begrip te kweken voor het cohesiebeleid van de EU en zijn onderzoekspotentieel onder een groep geselecteerde Europese promovendi en jonge beroepsonderzoekers.
 
Hoe stimuleert de Europese Week van regio's en steden lokale evenementen in Europa?
 
De Europese Week van regio's en steden vindt plaats in Brussel, maar tegelijk worden alle regionale partners verzocht om in het kader van het initiatief "Europa in mijn regio/stad", een lokaal evenement op te zetten. Concreet is het de bedoeling dat tussen september en december 2017 burgerdialogen worden georganiseerd, met medewerking van een lid van het Europees Comité van de Regio’s. Op die manier kan de burger zijn stem laten horen en kan rechtstreeks verslag worden uitgebracht over de debatten die plaatsvinden in steden en regio's.
 
De burgerdialogen maken deel uit van het CvdR-initiatief "Nadenken over Europa", waarvan de resultaten zullen worden verwerkt in het advies "Nadenken over Europa: de inbreng van regionale en lokale overheden bij het herstellen van het vertrouwen in de Europese Unie", dat in het voorjaar van 2018 zal verschijnen. Op die manier krijgen de regio's en steden daadwerkelijk zeggenschap in het politieke proces. Deelnemers aan de lokale evenementen zijn het grote publiek, beleidsmakers, deskundigen, lokale en regionale overheden en de pers; bedoeling is immers duidelijk te maken wat het EU-beleid in de praktijk betekent voor regio's en steden.
Wat is de impact van De Europese Week van regio's en steden?
 
De impact van dit evenement is van begin af aan systematisch geëvalueerd. De deelnemers vonden vooral de informatie van de EU-instellingen zeer nuttig, en achtten het netwerken met collega's uit andere landen relevant voor hun taken op het gebied van het beheer van EU-fondsen. Het belang van het evenement blijkt ook uit de aanzienlijke media-aandacht. Ieder jaar komen tot wel 300 journalisten van de geschreven pers, radio, televisie en online media uit heel Europa naar Brussel om verslag te doen van het evenement.
 

Verwante informatie


Links


EURegionsWeek 2017 trailer

 


EURegionsWeek closing video