Nadenken over Europa

 
 
 

Wat houdt "Nadenken over Europa" in?

Een initiatief van het Europees Comité van de Regio’s dat burgers de ruimte biedt om hun zorgen, ideeën en meningen over de toekomst van Europa naar voren te brengen.Hoe kunnen burgers deelnemen aan dit nieuwe initiatief?

De feedback is van essentieel belang voor de bijdrage van het CvdR aan het "Nadenken over de EU" en voor het leveren van ideeën voor de verdere hervorming van de EU. Ons doel is: "going local",luisteren naar wat de burgers bezighoudt en in Brussel verslag uitbrengen over hoe de EU er volgens hen zou moeten uitzien.

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is bereid om in 2017 steun te verlenen voor het organiseren van lokale evenementen in heel Europa, voornamelijk in de vorm van "debatten met de burgers", op initiatief van de leden, regio's, provincies, steden en hun nationale verenigingen en samen met andere Europese instellingen in de lidstaten. Verder kunnen ook regionale parlementen of lokale raden politieke debatten op gang brengen in het kader van "Nadenken over Europa".

 

Neem contact met ons op voor meer informatie en om uw ideeën en voorstellen met ons te delen. ​​ ​​

Deb
atten met de burgers: "Nadenken over Europa"

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Verwante informatie
News

Twitter

More tweets

Audiovisual

Contact

Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu