De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden
U bent hier > Home > Activiteiten > Territoriale effectbeoordeling (TEB)
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Activiteiten
Territoriale effectbeoordeling (TEB)

Doel van territoriale effectbeoordelingen (TEB's) is de rapporteurs van het Comité van de Regio's (CvdR) een analyse van de potentiële territoriale impact van EU-wetgevingsvoorstellen te verschaffen.

Het Comité wil zich sterk maken voor het inzetten van TEB's als instrument ter verbetering van de beleidsvorming van de EU, zodat rekening wordt gehouden met de potentiële territoriale effecten van beleids- en wetgevingsvoorstellen.

Het CvdR voert de volgende beoordelingen uit:

  • Territoriale effectbeoordelingen (Quick Scan van ESPON)
  • Stedelijke effectbeoordelingen
  • Doelgerichte raadplegingen
  • Analyses


De TEB-activiteiten van het CvdR worden beheerd door het COTER-secretariaat, dat daarbij nauw samenwerkt met andere commissiesecretariaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: territorial.impact@cor.europa.eu