Secretaris-generaal: Jiří Buriánek

Jiří Buriánek
Als secretaris-generaal van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) sta ik aan het hoofd van een secretariaat van 600 ambtenaren dat zorg draagt voor de uitvoering van de besluiten van de beleidsorganen van het CvdR, de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden, het bureau, de Conferentie van fractievoorzitters en de voorzitter, en dat de leden bijstaat bij hun wetgevende en politieke activiteiten.

Ik probeer ervoor te zorgen dat de voorzitter bij de andere Europese instellingen en organen zo goed mogelijk de belangen van het CvdR kan vertegenwoordigen en ik regel de dagelijkse afhandeling van administratieve, budgettaire en communicatieve aangelegenheden.

De burgers van Europa willen graag een grotere inbreng in de zaken die hun het meest aangaan. Alle EU-instellingen hebben de duidelijke taak om beter te luisteren naar de burgers en hun te laten zien dat zij ertoe doen. Ik weet zeker dat het CvdR, dat de lokale en regionale politici vertegenwoordigt die het dichtst bij de burger staan, in dit verband een belangrijke rol kan spelen.

Klik hier voor meer informatie over mij, mijn team en het werk van het Comité van de Regio's.

Jiří Buriánek
Secretaris-generaal van het Comité van de Regio's


Verwante informatie
 

 Upcoming events

 
 

 Media links

 
 

 Strategic papers