De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden
U bent hier > Home
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

Voorzitter en leden
Activiteiten
Belangrijke evenementen
Tools
Untitled Document
Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectNetwerken
 • Ziet erop toe dat lokale en regionale overheden worden betrokken bij de tenuitvoerlegging van EU-beleid voor slimme, duurzame en inclusieve groei
  Geeft lokale en regionale overheden de kans om rechtstreeks deel te nemen aan de beleidsvorming in de Europese Unie, zowel in de wetgevingsfase als in de fase die daaraan voorafgaat
  Vergemakkelijkt grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking
  Vergaart informatie over ontwikkelingssamenwerkings-activiteiten van lokale en regionale overheden in de Europese Unie en geeft daaraan meer bekendheid
  Geeft een lokale en regionale dimensie aan de Mediterrane Unie
  Doel: het overleg tussen lokale en regionale overheden uit de partnerlanden en de EU bevorderen.