Country

 • /Alternates


  Samuel AZZOPARDI

  Councillor, Rabat Citta Victoria, Local Council, Gozo

  Malta
 • Joseph CORDINA

  Sindku tax-Xagħra

  Malta
 • Paul FARRUGIA

  Sindku ta' Ħal Tarxien

  Malta
 • Mario FAVA

  Councillor, Fgura, Local Council

  Malta
 • Anthony MIFSUD

  President Northern Region and Councillor, Imtarfa Local Council

  Malta

 • Malta hija stat unitarju deċentralizzat. F'Malta hemm 5 reġuni u 68 kunsill lokali elett. Skont il-Kostituzzjoni, l-uniku element ta' awtonomija taħt il-livell ta' repubblika nnifsu huwa s-sistema ta' kunsill lokali.​

  > Tqassim ta' setgħat


Aħbarijiet

Iktar 'l isfel issib xi aħbarijiet fil-lingwa tal-pajjiż. Għal iktar aħbarijiet bl-Ingliż ara n-naħa ta' fuq, fuq il-lemin biex tibdel il-lingwa.

More news

eNewsletter

Billi tabbona ghall-bulettin elettroniku taghna ta' kull xahar, tista' ssir taf x'azzjonijiet qed jiehdu bhalissa r-rapprezentanti tieghek fil-Kumitat tar-Regjuni u l-awtoritajiet lokali u regjonali tieghek fl-Ewropa. Aghzel il-verzjoni nazzjonali tieghek ghal ahbarijiet aggornati ffukati fuq pajjizek.


Fil-midja

Pajjizek fl-Ewropa
 • Permanent Representation of Malta
  Rue Archimède 25 / Archimedesstraat 25 1000 Bruxelles/Brussel Belgique
  maltarep@gov.mt
  +32 23430195
  +32 23430106
  triangle_arrowRegional in Brussels