L-Assemblea tal-UE tar-Rappreżentanti Reġjonali u Lokali
Tinsab hawnhekk > Home > Dwar il-KtR > Organizzazzjoni > Segretarju Ġenerali
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Dwar il-KtR
Segretarju Ġenerali

Jiří Buriánek


Matul il-laqgħa tal-24 ta' Ġunju 2014, il-Bureau tal-Kumitat tar-Reġjuni (KtR) iddeċieda li jaħtar lis-Sur Jiří Buriánek bħala s-Segretarju Ġenerali l-ġdid tal-KtR.

Is-Sur Buriánek, li huwa ta' ċittadinanza Ċeka u Ġermaniża, qabel qeda l-kariga ta' Direttur fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, responsabbli għall-industriji li jużaw netwerk (enerġija, trasport, telekomunikazzjonijiet/soċjetà tal-informazzjoni) u l-infrastrutturi Ewropej (il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u n-Netwerks Trans-Ewropej).

Qabel din il-kariga, ħadem ukoll bħala Maniġer tat-Tkabbir fi ħdan id-DĠ tal-Kummissjoni Ewropea taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u bħala Segretarju Ġenerali tal-PostEurop, l-Unjoni Ewropea Ristretta tal-Aġenzija Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Unjoni Postali Universali li tgħaqqad 42 provveditur Ewropew tas-servizz universali.

Is-Segretarju Ġenerali tal-KtR għandu mandat ta' ħames snin.

Informazzjoni relatata