F’din it-taqsima għandek issib preżentazzjoni dettaljata dwar il-Kumitat tar-Reġjuni (KtR): ir-rwol, il-membri, il-prijoritajiet politiċi u l-istrutturi u l-proċeduri amministrattivi tiegħu.

Il-KtR fil-qosor


Building of the Committee of the Regions (Brussels)
Il-Kumitat tar-Reġjuni huwa l-vuċi tar-reġjuni u l-bliet fl-Unjoni Ewropea.

350 membru - rappreżentanti eletti reġjonalment u lokalment mis-28 Stat Membru tal-UE;
6 kummissjonijiet li jkopru l-kompetenzi fl-oqsma ta' politika li ġejjin abbażi tat-Trattati tal-UE:

  • l-impjieg, it-taħriġ professjonali, il-koeżjoni ekonomika u soċjali, il-politika soċjali, is-saħħa;
  • l-edukazzjoni u l-kultura;
  • l-ambjent, it-tibdil fil-klima, l-enerġija;
  • it-trasport u n-netwerks trans-Ewropej;
  • il-protezzjoni ċivili u s-servizzi ta' interess ġenerali.

sessjonijiet plenarji fis-sena.
Aktar minn 50 opinjonifis-sena dwar il-leġislazzjoni tal-UE.
Aktar minn 40 konsultazzjoni mal-partijiet interessati fis-sena.
Aktar minn 300 avveniment fis-sena.

> Aktar dwar il-KtR

Rappreżentanti politiċi Gruppi politiċi

 ​​​

Segretarjat tal-KtRImpjiegi


> Postijiet battala
Ritratt / Vidjo