Eiropas reģioni, kas veicina uzņēmējdarbību (EER)“Eiropas Reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” (EER — European Entrepreneurial Region) ir projekts, kas neatkarīgi no to lieluma, labklājības līmeņa un kompetencēm ļauj apzināt un apbalvot ES reģionus ar izcilu un novatorisku redzējumu uzņēmējdarbības veicināšanas jomā. Reģioniem, kuru nākotnes redzējums ir vispārliecinošākais, vistālredzīgākais un visdaudzsološākais, attiecīgajā gadā piešķir goda nosaukumu “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību”.

Goda nosaukums “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” izveidots sadarbībā ar Eiropas Komisiju, un tā piešķiršanu atbalsta tādas ES līmeņa ieinteresētās puses kā Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija (UEAPME), Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības palātu apvienība (Eurochambres) un “Social Economy Europe”. Projektā var iesaistīties arī citas organizācijas, kas vēlas sekmēt tā mērķu sasniegšanu. Pasākumu īstenošanu regulāri uzrauga EER žūrija.
 

Jaunumi


> Citi jaunumi