Kohēzijas alianse

 

Kas ir Kohēzijas alianse?

Eiropas Savienības kohēzijas politikai patlaban izmanto vienu trešdaļu no ES budžeta, lai samazinātu reģionālās atšķirības, radītu darbvietas, piedāvātu jaunas uzņēmējdarbības iespējas, kā arī risinātu būtiskas pasaules mēroga problēmas, kā klimata pārmaiņas un migrācija.

#CohesionAlliance ir koalīcija, kurā iesaistījušies tie, kas uzskata, ka ES kohēzijas politikai arī turpmāk jābūt ES nākotnes pīlāram. Šo aliansi Eiropas Reģionu komiteja izveidoja sadarbībā ar vadošajām Eiropas pilsētu un reģionu apvienībām. Alianses dalībnieki aicina izstrādāt tādu ES budžetu pēc 2020. gada, lai kohēzijas politika kļūtu spēcīgāka, efektīvāka, redzamāka un pieejamāka visiem Eiropas Savienības reģioniem.

Pievienoties aliansei ir aicināts ikviens, kas ir pārliecināts par ES kohēzijas politikas vērtību — gan valsts, reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes, gan MVU, NVO, skolas, augstskolas, kultūras organizācijas u. c.

ATBALSTIET UN PARAKSTIET DEKLARĀCIJU!

Partneri


​​​
Pievienojieties mums!

Noklikšķiniet šeit, lai iepazītos ar paziņojumu par #CohesionAlliance principiem un to parakstītu (norādot savu vārdu, uzvārdu, organizācijas nosaukumu un e-pasta adresi).

Šos principus Eiropas Reģionu komiteja izstrādāja partnerībā ar teritoriālajām apvienībām.
Aicinām personas, organizācijas un politiķus to parakstīt!

Beigās ir skatāmi svarīgi ziņojumi un nostājas dokumenti par kohēzijas politikas nākotni.

​​
Ieskatieties!

Šeit ir atrodama informācija par gadījumu izpēti un veiksmes stāstiem kohēzijas politikas jomā.

Katrs no tiem ir saistīts ar reālu personu vai uzņēmumu, un tos ir iesnieguši reģionālā un vietējā līmeņa politiķi.

Rīkojieties!

Eiropas Komisija 10. janvārī sāka vairākas konsultācijas, kas saistītas ar nākamās daudzgadu finanšu shēmas sagatavošanu. Viens no konsultāciju tematiem ir kohēzijas politika.

Šajās konsultācijās var piedalīties visi kohēzijas politikā ieinteresētie iedzīvotāji un dalībnieki, tostarp ES programmu un fondu līdzekļu saņēmēji, piemēram, valstu iestādes, reģionālās un vietējās pašvaldības, starpvalstu struktūras un nevalstiskās organizācijas, akadēmiskās iestādes, pilsoniskā sabiedrība un uzņēmumi.

Tā kā kohēzijas politika ir nozīmīgākā ES ieguldījumu politika, ir svarīgi, ka šo faktu atspoguļo arī konsultācijās pausto viedokļu skaits.

Tāpēc #CohesionAlliance mudina visus kohēzijas politikas atbalstītājus piedalīties šajās konsultācijās.

Jūs varat piedalīties šajās publiskajās konsultācijās, aizpildot tiešsaistes anketu.
 
Jums atliek tikai atbildēt uz 1.–7. jautājumu, kas ir obligāti, un 41. punktā augšuplādēt CohesionAlliance deklarāciju.
 
Atbalstīt
Material for partners