• Par mums


  Uzziniet visu par Eiropu savā reģionā. Noskaidrojiet, kā vietējās un reģionālās pašvaldības un Reģionu komitejas pārstāvji 28 dalībvalstīs palīdz veidot Eiropas integrāciju, katrs savā pašvaldībā darbodamies kā “Eiropas sūtņi”. Šeit atradīsiet jaunākās ziņas, intervijas un sīkāku informāciju par mums.

 • FOCUS


  Pilnvaru dalījums

  Tīmekļa vietnē "Pilnvaru dalījums" redzams, kā katrā ES valstī (un kandidātvalstī) pārvaldes pilnvaras sadalītas starp reģionālo un valsts līmeni. Ir iespējams valstis salīdzināt pēc galvenajām politikas jomām.



  Reģionālie biroji

  Visu dalībvalstu reģionālo biroju (Briselē) pilns adrešu saraksts.
CoR_Europe