Ģenerālsekretārs: Jiří Buriánek

Jiří Buriánek


Būdams Eiropas Reģionu komitejas (RK) ģenerālsekretārs, es vadu 600 ierēdņu lielu administrāciju, kura īsteno RK politisko struktūru, vietējo un reģionālo pārstāvju asamblejas, Biroja, Politisko grupu priekšsēdētāju konferences un priekšsēdētāja pieņemtos lēmumus, kā arī sniedz atbalstu Komitejas locekļiem leģislatīvajā un politiskajā darbā.

Es palīdzu priekšsēdētājam pārstāvēt RK intereses citās Eiropas iestādēs un struktūrās un vadu ikdienas darbu pārvaldības, budžeta un komunikācijas jomā.

Eiropas pilsoņi pieprasa pārmaiņas attiecībā uz iesaistīšanos jautājumos, kas viņus skar visvairāk. Visām ES iestādēm ir skaidrs uzdevums vairāk ieklausīties iedzīvotājos un pierādīt, ka viņi ir sadzirdēti. Esmu pārliecināts, ka Reģionu komitejai, kas pārstāv vietējā un reģionālā, tātad iedzīvotājiem vistuvākā, līmeņa politiķus, šajā saistībā var būt svarīga loma.

Šeit var uzzināt vairāk par mani, manu komandu un Eiropas Reģionu komitejas darbu.

Jiří Buriánek
Eiropas Reģionu komitejas ģenerālsekretārs


Saistītā informācija
 

 Upcoming events

  

 Media links

 
 

 Strategic papers