Šajā sadaļā sniegta plaša informācija par Reģionu komiteju (RK) — tās lomu, locekļiem, politiskajām prioritātēm, kā arī administratīvo struktūru un procedūrām.

Par RK īsumā


Building of the Committee of the Regions (Brussels)
Reģionu komiteja ir reģionu un pilsētu pārstāve Eiropas Savienībā.

350 locekļi - reģionālajā un vietējā līmenī ievēlēti pārstāvji no 28 ES dalībvalstīm;
6 komisijas,kuru kompetencē ir šādas uz ES Līgumiem balstītas politikas jomas:

  • nodarbinātība, arodizglītība, ekonomiskā un sociālā kohēzija, sociālā politika, veselība;
  • izglītība un kultūra;
  • vide, klimata pārmaiņas, enerģētika;
  • transports un Eiropas transporta tīkli;
  • civilā aizsardzība un vispārējas nozīmes pakalpojumi;

plenārsesijas gadā
k gadu vairāk nekā 50 atzinumipar ES tiesību aktiem;
Ik gadu vairāk nekā 40 apspriešanās ar ieinteresētajām personām;
Ik gadu vairāk nekā 300 pasākumi.

> Vairāk par RK

Politiskie pārstāvji Politiskās grupas

 ​​​

RK sekretariātsDarba vietas


> vakanču
Foto / Video