ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja
Jūs esat šeit > Sākumlapa
 

Priekšsēdētāja un locekļi
Darbības
Svarīgākie notikumi
Rīki
Untitled Document

CoR 20 Years

25.06.2014
Brussels


Eiropas Daudzlīmeņu pārvaldības harta

09.05.2014
Brussels


12th European Week of Regions and Cities

06-09.10.2014
Brussels


Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectTīkli
 • Pārrauga vietējo un reģionālo pašvaldību iesaisti ES politikas īstenošanā gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes jomā
  Sniedz iespēju vietējām un reģionālajām pašvaldībām tieši piedalīties ES politikas veidošanā gan likumdošanas, gan pirmslikumdošanas posmā
  Sekmē pārrobežu, starpvalstu un reģionālo sadarbību
  Uzlabo informācijas pieejamību un apmaiņu par Eiropas Savienības vietējo un reģionālo pašvaldību sadarbību attīstības veicināšanai
  Piešķir instrumentam “Savienība Vidusjūrai” reģionālo un vietējo dimensiju
  Veicināt dialogu starp vietējām un reģionālajām pašvaldībām partnervalstīs un ES