Verslus Europos regionas (VER)


 
Verslus Europos regionas (VER) – tai projektas, padedantis sužinoti apie išskirtinę ir novatorišką verslumo politikos strategiją turinčius Europos Sąjungos regionus (koks bebūtų jų dydis, gerovės lygis ar įgaliojimai) ir juos apdovanoti. Įtikinamiausią, perspektyviausią ir daugiausiai žadančią viziją turintiems regionams tam tikrais metais suteikiamas ženklas „Verslus Europos regionas (VER)“.

VER ženklas sukurtas bendradarbiaujant su Europos Komisija. Jį palaiko ES lygmens suinteresuotieji subjektai – Europos amatų, mažųjų ir vidutinių įmonių asociacija (UEAPME), „Eurochambres“ ir „Social Economy Europe“. Projekte gali dalyvauti visos prie šių tikslų norinčios prisidėti organizacijos. Verslaus Europos regiono atrankos komisija nuolat stebi, kaip įgyvendinamos priemonės.
 

Naujienos


> Ieškoti daugiau naujienų