Library

RK fondai

Mūsų bibliotekos fonduose rasite leidinių įvairiomis kalbomis (iš viso apie 10 000 tomų). Tai daugiausia literatūra federalizmo, regionalizmo, subsidiarumo temomis, taip pat leidiniai, susiję su tomis sritimis, dėl kurių su Komitetu privaloma konsultuotis (ekonominė ir socialinė sanglauda, transeuropiniai infrastruktūros tinklai, sveikatos priežiūra, švietimas, kultūra, užimtumo politika, socialinė politika, profesinis mokymas, aplinka ir transportas).

Taip pat turime apie 360 periodinių leidinių įvairiomis su Regionų komiteto veikla susijusiomis temomis. Juos galima skaityti popierine forma bibliotekos skaitykloje ir (arba) internete.

Paslaugos

Kad lankytojai greitai rastų reikiamą informaciją ir atsakymus į rūpimus klausimus,

  • bibliotekoje galima naudotis kompiuteriais ir belaidžiu interneto ryšiu,

  • leidiniai skolinami, kopijuojami, teikiamos kitos paslaugos,

  • kvalifikuoti darbuotojai padeda surasti reikiamą informaciją.

Kas gali naudotis biblioteka?

  • ES institucijų, įstaigų ir agentūrų pareigūnai, laikinieji darbuotojai ir stažuotojai

  • ES institucijose nedirbantys lankytojai

ES institucijose nedirbantys lankytojai

Regionų komiteto bibliotekoje taip pat laukiami specialistai ir tyrėjai (ES valstybių narių ekspertai, regioninių atstovybių darbuotojai, valstybės tarnautojai, studentai ir kt.), norintys susipažinti su bet kuriuo turimu leidiniu.

Šie lankytojai prieš atvykdami į biblioteką pirmiausia turėtų kreiptis į bibliotekos darbuotojus.

ES institucijose nedirbantiems lankytojams leidinių neskoliname. Leidinius jie gali skaityti bibliotekoje.

Praktinė informacija

Susisiekite su mumis el. paštu

Tel. +32 (0)25468195 (skaitykla)

Darbo valandos
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 9.00–12.30 val. ir 13.30–17.00 val.
Penktadienį uždaryta

Adresas
Rue Belliard/Belliardstraat, 101, 1-as aukštas
B-1040 Bruxelles/Brussel

Viešasis transportas

Metro stotelės: Maelbeek arba Schuman (1 ir 5 metro linijos). Autobusų stotelė: Parc Léopold.

Susijusi informacija
Library search