Archyvai

Europos regionų komiteto (RK) Archyvų skyriaus vaidmuo

RK Archyvų skyrius atsakingas už Komiteto dokumentų fondų tvarkymą, apsaugą, valdymą, aprašymą, saugojimą ir pateikimą visuomenei.

Dokumentų rengimo tarnyboms archyvus perdavus Archyvų skyriui, jie yra perpakuojami, skenuojami ir perkeliami į mikrofišas, kad būtų fiziškai išsaugoti. Kiekviena byla aprašoma taip, kad būtų galima panaudoti paieškos priemones (aprašus).

Du archyvų fondai

Archyvus sudaro RK fondas, kuriame saugomi dokumentai, susiję su konkrečia Komiteto veikla, ir Pirmininko fondas, kuriame saugomi Pirmininko kabineto kiekvienos pirmininko kadencijos pabaigoje (1994–2010 m. – kas dveji metai, o vėliau – kas dveji su puse metų) perduoti dokumentai.

Abiejų fondų dokumentai kataloguojami pagal specialius katalogavimo planus ir įtraukiami į atskirus aprašus.

Prieiga prie istorinių archyvų

Pagal Europos teisę dėl visuomenės priėjimo prie archyvų Komiteto archyvai yra laisvai prieinami 30 metų nuo jų sukūrimo; su archyvais susipažįstama laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių; priėjimas prie dokumentų nepasibaigus 30 metų laikotarpiui yra neribojamas.

Į skaityklą tyrėjai patenka iš anksto susitarę ir laikydamiesi saugumo reikalavimų, nepamiršdami pateikti tapatybės dokumentą. Pageidaujamų dokumentų kopijas galima gauti be papildomo mokesčio.

Darbo valandos

Pirmadienį–ketvirtadienį 9.00–12.30 val. ir 14.30–17.00 val.

Penktadienį 9.00–12.30 val.

Nedirba: per Velykas (Didįjį ketvirtadienį ir penktadienį, Velykų pirmadienį), gegužės 1 d., gegužės 9 d, per Šeštines (ketvirtadienį ir penktadienį), Sekminių pirmadienį, liepos 21 d., rugpjūčio 15 d., lapkričio 1–2 d., nuo Kalėdų iki Naujųjų Metų.

Kontaktai

Susisiekite su mumis el. paštu.

Pašto adresas:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Susijusi informacija

Susiję dokumentai

Teisinis pagrindas – Europos taisyklės

Teisinis pagrindas – RK sprendimai

  • Generalinio sekretoriaus sprendimas Nr. 129/2003 dėl Regionų komiteto dokumentų tvarkymo;

  • Generalinio sekretoriaus sprendimas Nr. 405/2006 dėl generalinio sekretoriaus sprendimo Nr. 129/2003 dėl Regionų komiteto dokumentų tvarkymo „Regionų komiteto dokumentų katalogavimas“ 2 ir 4 straipsnių įgyvendinimo nuostatų;

  • Generalinio sekretoriaus sprendimas Nr. 214/2008 dėl generalinio sekretoriaus sprendimo Nr. 129/2003 dėl Regionų komiteto dokumentų tvarkymo „Regionų komiteto oficialių bylų rengimas ir saugojimas“ 5, 6, 7 ir 8 straipsnių įgyvendinimo nuostatų