ES vietos ir regionų atstovų asamblėja
Jūs esate čia > Pagrindinis puslapis
 

Pirmininkė ir nariai
Veikla
Pagrindiniai renginiai
Priemonės

6th European Summit of Regions and Cities

07-08.03.2014
Athens


European Elections 2014

22-25.05.2014
28 EU Member States 


12th European Week of Regions and Cities

06-09.10.2014
Brussels


Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectTinklai
 • Stebima, kaip vietos ir regionų valdžios institucijos įgyvendina ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo politiką.
  Vietos ir regionų valdžios institucijoms suteikiama galimybė tiesiogiai dalyvauti formuojant ES politiką prieš prasidedant teisėkūros procesui ir jau rengiant teisės aktus.
  Sudaromos geresnės sąlygos pasienio, tarpvalstybiniam ir regionų bendradarbiavimui.
  Informuojama ir keičiamasi informacija apie ES vietos ir regionų valdžios institucijų vystomąjį bendradarbiavimą.
  Viduržemio jūros šalių sąjungai suteikiamas regioninis ir vietos matmuo.
  Šalių partnerių ir ES vietos ir regionų valdžios institucijų dialogo skatinimas.