ES vietos ir regionų atstovų asamblėja
Jūs esate čia > Pagrindinis puslapis
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
 

Pirmininkė ir nariai
Veikla
Pagrindiniai renginiai
Priemonės
Untitled Document

12th European Week of Regions and Cities

06-09.10.2014
Brussels


European Conference on Public Communication
15-16.10.2014
Brussels


Daugiapakopio valdymo Europoje chartija

09.05.2014
Brussels


Media center MediaCenterImg
searcheventsDateRedirectTinklai
 • Stebima, kaip vietos ir regionų valdžios institucijos įgyvendina ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo politiką.
  Vietos ir regionų valdžios institucijoms suteikiama galimybė tiesiogiai dalyvauti formuojant ES politiką prieš prasidedant teisėkūros procesui ir jau rengiant teisės aktus.
  Sudaromos geresnės sąlygos pasienio, tarpvalstybiniam ir regionų bendradarbiavimui.
  Informuojama ir keičiamasi informacija apie ES vietos ir regionų valdžios institucijų vystomąjį bendradarbiavimą.
  Viduržemio jūros šalių sąjungai suteikiamas regioninis ir vietos matmuo.
  Šalių partnerių ir ES vietos ir regionų valdžios institucijų dialogo skatinimas.