Vélemények és állásfoglalások
 

​Search opinions

 
Advanced search

Az Európai Bizottság az európai jogalkotási folyamat minél korábbi szakaszában konzultál a Régiók Bizottságával (RB) a helyi és regionális önkormányzatokat közvetlenül érintő szakpolitikákról. Az RB – saját kezdeményezésű vélemények megfogalmazásával – proaktív módon is állást foglalhat egy adott kérdésben.

Az RB különböző típusú dokumentumokban fejti ki nézeteit:

  • véleményt dolgoz ki az olyan szakpolitikákkal kapcsolatos jogalkotási javaslatokról, amelyeknél kötelező a konzultáció,

  • előretekintő véleményt dolgoz ki a jövőbeli európai politikákról,

  • előretekintő véleményt dolgoz ki egyes európai bizottsági javaslatok területi hatásainak elemzéséről,

  • állásfoglalást dolgoz ki aktuális politikai kérdésekről.

Egy demokratikus folyamat három szakasza: vita, kidolgozás és szavazás

  • Az RB elnöke kiosztja az adott ügyiratot a megfelelő szakbizottságra.

  • Az RB egyik tagját kinevezik előadónak. Az előadó kidolgozza, majd az illetékes szakbizottság tagjai elé terjeszti a véleményt megvitatásra, módosításra és elfogadásra.

  • A soron következő plenáris ülésen ismertetik és megvitatják a véleménytervezetet.

  • A plenáris ülésen az RB-tagok elfogadják a véleményt, amelyet ezután minden uniós intézménynek megküldenek.

További részletek a Régió Bizottsága jogalkotási folyamatban betöltött szerepéről