A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése
Ön itt jár > Kezdőlap > Az RB tevékenységei > Szakbizottságok
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Az RB tevékenységei
Szakbizottságok

A Régiók Bizottságának véleményeit hat különböző szakbizottság (tagokból álló csoport) dolgozza ki válaszul az Európai Bizottság által előterjesztett új jogszabályjavaslatokra. A szakbizottságok ezt követően vélemény- és állásfoglalás-tervezeteket nyújtanak be a plenáris üléseken történő megvitatásra és elfogadásra.


commissions
  NAT
 SEDEC ​ 

Az egyes szakbizottságokban megvitatott és elfogadott vélemények képzik az RB álláspontjának alapját a jogszabályjavaslatok által felvetett kérdésekre adott helyi és regionális válaszokkal kapcsolatban.

Az RB így igyekszik befolyást gyakorolni a szélesebb körű uniós intézményi vitára, valamint a jogalkotási és politikai menetrendre, biztosítandó, hogy a helyi és regionális szinten jelentkező kihívásokat – és az ezekre adott válaszokat – megértsék és figyelembe vegyék.

Az RB egyes szakbizottságainak hatáskörei az RB legfontosabb szakpolitikáira támaszkodnak, ez utóbbiak pedig szoros összhangban állnak az Európai Bizottság és az Európai Parlament prioritásaival.

Az egyes szakbizottságok összetétele tükrözi a Régiók Bizottsága nemzeti és politikai összetételét.


 ​Upcoming Events


​News


Kapcsolódó információ

Search Opinions

 

Raffaele Cattaneo (COTER
commission) interview (IT)

 

 

Yoomi Renstrom (SEDEC
commission) interview (SV)