Jiří Buriánek: a főtitkár

Jiří Buriánek
A Régiók Európai Bizottságának (RB) főtitkáraként egy 600 köztisztviselőt foglalkoztató adminisztrációs rendszer vezetője vagyok. Feladatunk, hogy végrehajtsuk azokat a döntéseket, melyeket az RB politikai szervei, a helyi és regionális képviselők közgyűlése, az Elnökség, a politikai csoportok elnökeinek értekezlete és az Elnök hoz, illetve segítséget nyújtsunk a tagoknak jogalkotási és politikai tevékenységeikben.

Támogatom az Elnököt abban, hogy képviselem az RB érdekeit a többi uniós intézménnyel és szervvel szemben, és feladatom az adminisztrációval, költségvetéssel és kommunikációval kapcsolatos napi ügyek irányítása is.

Európa polgárai változást sürgetnek az őket leginkább érdeklő kérdésekbe való bevonásukat illetően. Ez egyértelmű felhatalmazás az uniós intézményeknek arra, hogy jobban odafigyeljenek a polgárokra, és megmutassák nekik, mennyire fontosak. Meggyőződésem, hogy a polgárokhoz legközelebb álló helyi és regionális politikusokat képviselő RB-re fontos szerep hárulhat ebben a tekintetben.

További információkat a következő linkeken találhat: én, csapatom és a Régiók Európai Bizottságának tevékenysége.

Jiří Buriánek
a Régiók Európai Bizottsága
főtitkára


Kapcsolódó információ
 

 Upcoming events

  

 Media links

 
 

 Strategic papers