Proračun EU-a nakon 2020.: za nove izazove potrebna su i nova financijska sredstva – smanjenje sredstava za kohezijsku politiku ugrozilo bi budućnost Europe

Dodatne informacije