LOKALNA DOGAĐANJA

Europski odbor regija (OR) poziva građane da razgovaraju o Europi na lokalnim i regionalnim javnim događanjima!

Ta se događanja mogu organizirati u partnerstvu s članovima OR-a kao „veleposlanicima EU-a na lokalnoj razini“, gradovima, pokrajinama i regijama i njihovim nacionalnim udrugama, mrežama i drugim institucijama EU-a u državama članicama.

Prijaviti se mogu svi koji su zainteresirani za organizaciju lokalnih događanja tijekom 2016. koja su u skladu s našim političkim prioritetima i kriterijima odabira i čiji je glavni cilj:

 • uključiti građane, posebice mlade, u dvosmjernu komunikaciju o pitanjima u vezi s EU-om te na taj način omogućiti da se iznesu interesi i očekivanja teritorija EU-a;
 • doprinijeti zakonodavnom radu OR-a, uz pomoć rasprava na lokalnoj razini o zakonodavstvu EU-a čija je izrada u tijeku i o njegovu mogućem učinku na regije i gradove;
 • poticati razmjenu znanja i dobrih praksi među gradovima i regijama;
 • ojačati suradnju s drugim institucijama EU-a, posebice nacionalnim uredima Europske komisije i Europskog parlamenta te europskom mrežom za informiranje Europe Direct.

Saznajte više ovdje i postanite partner OR-a za lokalno događanje!

 

Koja događanja mogu dobiti potporu?

 • dijalozi s građanima: otvorene rasprave s građanima, posebice mladima, o političkim pitanjima kojima se EU trenutno bavi i o budućnosti Europe;
 • dijalozi s dionicima: rasprave s lokalnim i regionalnim dionicima o pripremi i praćenju mišljenja OR-a radi doprinosa savjetodavnom radu Odbora;
 • konferencije ili seminari: za razmjenu znanja i dobrih praksi među gradovima i regijama EU-a o europskim pitanjima i njihovu regionalnom učinku.

 

Tko se može prijaviti?

 • članovi OR-a te lokalne i regionalne vlasti kojima pripadaju;
 • regije, pokrajine i gradovi EU-a;
 • nacionalne udruge koje zastupaju regionalne i lokalne interese.

Što tražimo?

 • da jedan ili više članova OR-a aktivno sudjeluje u svojstvu govornika;
 • otvoren i participativni format;
 • povezanost s političkim prioritetima OR-a i njegovim godišnjim komunikacijskim planom;
 • partnerstvo s drugim institucijama EU-a i njihovim nacionalnim uredima (uredima za informiranje Europskog parlamenta i stalnim predstavništvima Europske komisije), informativnim centrima mreže Europe Direct i/ili europskim i nacionalnim udrugama i mrežama lokalnih i regionalnih vlasti.

Što možemo ponuditi?

Podložno ocjeni prijedloga i dostupnosti financijskih resursa, OR može ponuditi sljedeće usluge:

 • pokrivanje troškova moderatora;
 • usmeno prevođenje (najviše 3 jezika);
 • medijske i komunikacijske aktivnosti;
 • povrat troškova putovanja i smještaja za članove OR-a.

Kako se prijaviti?

 • pročitajte pravila za lokalna događanja;
 • podnesite svoj prijedlog barem tri mjeseca prije predloženog datuma događanja;
 • ispunite prijavni obrazac dostupan na internetskim stranicama;
 • navedite sve tražene podatke poput ciljeva, koncepta, zadaća, okvirnog prikaza proračuna i prijedloga programa događanja.

Stupite s nama u kontakt

Communication Directorate
Events Unit
European Committee of Regions
Rue Belliard 99-101
B -1040 Brussels
email: eulocal@cor.europa.eu
web: www.cor.europa.eu/localevents
twitter: #EUlocal


Dodatne informacije
Reflecting on Europe
Find out more about

Reflecting EU
Apply for your local event

 
Further information


Past events

Past news