Europski tjedan regija i gradova

The European Week of Regions and Cities
 


O čemu je riječ?

Europski tjedan regija i gradova četverodnevna je manifestacija koja se jednom godišnje održava u Bruxellesu i tijekom koje službenici iz regionalnih i gradskih uprava te stručnjaci i predstavnici akademske zajednice mogu razmjenjivati dobre prakse i znanja u području razvoja regija i gradova. To je također ugledna platforma za političku komunikaciju o razvoju kohezijske politike EU-a, gdje se povećava svijest donositelja odluka o činjenici da regije i gradovi imaju važnu ulogu u oblikovanju politike EU-a. Europski tjedan regija i gradova najveća je europska javna manifestacija te vrste.
 
Što će se zapravo dogoditi?
 
Početkom listopada oko 6000 sudionika i 600 govornika iz cijele Europe i šire okupit će se u Bruxellesu na programu koji sadrži oko 100 radionica, rasprava, izložbi i događanja namijenjenih umrežavanju na temu razvoja regija i gradova. Organizatori svake godine program manifestacije prilagode specifičnim pitanjima koja su na dnevnom redu EU-a. Sudjelovanje je besplatno.
 
Zašto je potreban „tjedan“ regija i gradova?
 
Regije i gradovi uključeni su u stvaranje većine politika EU-a. Podnacionalna tijela javnih vlasti u EU-u odgovorna su za trećinu javne potrošnje (2,1 bilijuna eura godišnje) i za dvije trećine javnih ulaganja (otprilike 200 milijardi eura), pri čemu se potonja sredstva često moraju trošiti u skladu s pravnim propisima EU-a.
 
Kako je sve započelo?
 
Odbor regija, skupština regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a, još je 2003. godine pozvao lokalna i regionalna predstavništva pri Europskoj uniji u Bruxellesu da istovremeno otvore svoja vrata posjetiteljima u sklopu zajedničkog koncepta „otvorenih dana“. Tijekom godina inicijativa je prerasla u „OPEN DAYS – Europski tjedan regija i gradova“, ključnu godišnju manifestaciju koja uključuje Europsku komisiju i druge dionike.
 
Događanje je 2016. preimenovano u „Europski tjedan regija i gradova“ te je iz naslova izostavljen dio „OPEN DAYS“. To je učinjeno radi izbjegavanje zabune s događanjima pod nazivom „Otvorena vrata“ ili „Otvoreni dan“ koja europske institucije organiziraju u Bruxellesu svake godine tijekom mjeseca svibnja oko Schumanova dana, kao i sa sličnim događanjima koja predstavništva Komisije u državama članicama održavaju tom prigodom.
 
Tko su organizatori?
 
Europski tjedan regija i gradova zajednički organiziraju Odbor regija EU-a (OR) i Glavna uprava Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku (GU REGIO). Organizatori početkom godine, obično u siječnju, objave natječaj za izbor partnera. Slijedom natječaja odabire se više od 200 partnera iz cijele Europe, obično tijekom proljeća: regije i gradovi, uglavnom grupirani u tematske konzorcije („regionalna partnerstva“), poduzeća, financijske institucije, međunarodne udruge ili akademske ustanove. Partneri imaju obavezu organizirati seminare od zajedničkog interesa, često u kontekstu provedbe europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih programa EU-a.
 
Od čega se sastoji program?
 
Program se zasniva na glavnom sloganu i nizu podtema. Nadalje, radionice ili rasprave mogu se podijeliti u tri kategorije: 1) one u organizaciji regionalnih partnerstava (trećina svih radionica); 2) one u organizaciji Europske komisije, tj. različitih glavnih uprava (ponovno trećina); te 3) one koje se organiziraju u OR-u (trećina). Sudionici i govornici obilaze 30 različitih mjesta održavanja u europskoj četvrti Bruxellesa, od predstavništava država članica i regija do zgrada Europske komisije i OR-a.
 
Što je „mjesto susreta“?
 
Mjesto susreta odnosi se kako na sve radionice organizirane u OR-u, tako i na mjesto za uspostavu i održavanje kontakata. Koncept je osmišljen kako bi se sudionicima pomoglo da se svi zajedno okupe na jednom mjestu, s obzirom na brojna mjesta održavanja diljem europske četvrti.
 
Što je „Sveučilište“?
 
Taj se pojam odnosi na niz radionica koje organiziraju GU REGIO, OR i europske akademske mreže specijalizirane za regionalni razvoj, s naglaskom na političkoj dimenziji. Sveučilište podiže svijest i omogućava razmjenu između članova akademske zajednice te regionalnih i lokalnih predstavnika o rezultatima istraživanja na području razvoja regija i gradova, kao i u okviru kohezijske politike EU-a.

Od 2013. godine u sklopu Sveučilišta organizira se i Master Class za studente doktorskih studija i znanstvene novake na području regionalne i urbane politike. Cilj mu je unaprijediti razumijevanje kohezijske politike EU-a i njezin istraživački potencijal među odabranom skupinom europskih doktoranda i znanstvenih novaka.
 
Tko sudjeluje u Europskom tjednu regija i gradova?
 
Publiku posebno zanima regionalna i urbana politika, stoga je uglavnom riječ o službenicima i dužnosnicima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Prosječan sudionik dolazi iz tijela regionalne ili lokalne vlasti, nije prije sudjelovao u toj manifestaciji te je u Bruxelles doputovao upravo zbog nje.
 
Kako Europski tjedan regija i gradova potiče lokalna događanja diljem Europe?
 
U kontekstu Europskog tjedna regija i gradova koji se održava u Bruxellesu, pozivaju se sva regionalna partnerstva da organiziraju lokalno događanje u okviru inicijative „Europa u mojoj regiji/gradu“. Događanje bi trebalo biti u obliku dijaloga s građanima, odvijati se između rujna i prosinca 2017. godine i uključivati člana Europskog odbora regija. Cilj je dijaloga s građanima slušati i izravno izvijestiti o raspravama koje se održavaju u gradovima i regijama.
 
Dijalozi s građanima sastavni su dio inicijative OR-a „Promišljanje o Europi“ te će se uzeti u obzir pri izradi mišljenja o temi „Promišljanje o Europi: glas regionalnih i lokalnih vlasti za obnovu povjerenja u Europsku uniju“ u proljeće 2018., čime će se omogućiti istinski doprinos regija i gradova procesu donošenja politika. Lokalna događanja namijenjena su širokom rasponu sudionika, uključujući opću javnost, tvorce politika, stručnjake, lokalne i regionalne vlasti te medije, kako bi se podigla svijest o učinku politika EU-a u regijama i gradovima.
 
Koji je učinak Europskog tjedna regija i gradova?
 
Učinak manifestacije sustavno se vrednuje od samog početka. Sudionici su posebno važnim za svoje profesionalno upravljanje fondovima EU-a istaknuli korisne informacije koje su primili od institucija EU-a te umrežavanje s kolegama iz drugih zemalja. Važnost manifestacije dokazuje i njezin značajan odjek u medijima. Već godinama i do 300 novinara iz tiskanih, radiotelevizijskih i internetskih medija iz cijele Europe dolazi u Bruxelles pratiti ovu manifestaciju.
 
 

Dodatne informacije


Links


EURegionsWeek 2017 trailer

 


EURegionsWeek closing video