Ključne činjenice

Europski odbor regija (OR), osnovan 1994. godine, skupština je regionalnih i lokalnih predstavnika Europske unije.

Ima 350 članova – regionalnih predsjednika, gradonačelnika ili izabranih predstavnika regija i gradova – iz 28 država EU-a.

Članovi moraju biti demokratski izabrani i/ili imati politički mandat u svojoj zemlji.

Lokalne i regionalne vlasti EU-a mogu se preko OR-a izjašnjavati o novostima u zakonodavstvu EU-a koje utječu na regije i gradove.

Ali... zašto je OR osnovan?

Od svoga osnutka prije više od 20 godina, OR radi na približavanju građana Europskoj uniji.

Opće je prihvaćeno da:

 • 70% zakonodavstva EU-a izravno utječe na regionalnu i lokalnu razinu
 • građani EU-a moraju biti uključeni u izgradnju EU-a
 • 50% građana EU-a vjeruje da ih njihovi predstavnici izabrani na lokalnoj i regionalnoj razini mogu bolje zastupati na razini EU-a
 • regionalno i lokalno izabrane vlasti, koje su bliske građanima, trebale bi moći prenijeti njihova stajališta tijekom pripreme zakonodavstva EU-a.

Ugovorom iz Lisabona 2009. godine priznata je i ojačana važna uloga OR-a. Više o tome pročitajte niže na ovoj stranici.

Kako OR približava Europsku uniju njezinim građanima?

 • Članovi OR-a žive i rade u regijama ili gradovima iz kojih dolaze te su stoga u doticaju s brigama koje muče njihove birače.
 • Zastupaju ih u samom središtu odlučivanja i donošenja zakona EU-a te ih organiziranjem OR-ovih sastanaka i konferencija u svojim regijama ili gradovima informiranju o zbivanjima u EU-u.

Glavna načela i nadležnosti OR-a

CoR

Areas of responsibility

The CoR is entitled to express its views on all major issues of local and regional relevance.

This includes:

 • economic, social and territorial cohesion,
 • employment,
 • social affairs,
 • education, youth and culture,
 • public health,
 • transport,
 • sport,
 • environment, energy and climate change.


 

Dodatne informacije
UKRATKO O OR-u
 

- više od 20 godina u službi građana - 28 zastupljenih država
- 350 članova izabranih na lokalnoj i regionalnoj razini i 350 zamjenika
- 6 povjerenstava
- 5 političkih klubova
- do 6 plenarnih zasjedanja godišnje
- gotovo 60 mišljenja usvojenih 2014.
- razne brošure, događaji i inicijative

 
Media Links