Faigh anmach conas is féidir leat a bheith rannpháirteach in obair Choiste na Réigiún, comhairliúcháin phoiblí, dámhachtainí, cuairteanna ...

​Rannpháirtíocht do cháchSpreagann Coiste na Réigiún rannpháirtíocht ar gach leibhéal ó údaráis réigiúnacha agus áitiúla go dtí na comhshaoránaigh. Faigh amach conas is féidir leat a bheith rannpháirteach!

Tá suirbhéanna ar líne ar oscailt d'údaráis áitiúla agus réigiúnacha, cumainn, ENRanna, saineolaithe agus do lucht acadúil.
 
Tá Dámhachtainí na Réigiún Fiontraíochta Eorpacha ar oscailt do na réigiúin uile a bhfuil inniúlachtaí polaitiúla acu.
 
Tá comórtais tráchtais ar oscailt do lucht acadúil.
 
Tá cuairteanna ar Choiste na Réigiún agus ar an leabharlann ar oscailt don phobal.

Tabhair cuairt ar Choiste na Réigiún