Comhthionól an AE d'Ionadaithe Réigiúnacha agus Áitiúla
Tá tú anseo > Baile > Gníomhaíochtaí CnaR > Comhairliúcháin > Geallsealbhóirí
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Gníomhaíochtaí CnaR
Geallsealbhóirí

Is é is aidhm don chomhairliúchán leis na páirtithe leasmhara teagmhálacha a bhunú idir na rapóirtéirí agus ionadaithe na bpáirtithe leasmhara éagsúla amhail comhlachais na n-údarás áitiúil agus réigiúnach agus oifigí áitiúla nó réigiúnacha. Le linn an chomhairliúcháin sin, pléann na páirtithe leasmhara a bhíonn rannpháirteach a dtuairimí leis an rapóirtéir, agus féadfaidh an rapóirtéir na tuairimí sin a chur san áireamh sa dréacht-tuairim.

Féach thíos sceideal na gcomhairliúchán leis na páirtithe leasmhara atá á dtionól ag Coiste na Réigiún arna iarraidh sin ag na rapóirtéirí a bhfuil dréacht-tuairimí á n-ullmhú acu do chruinnithe an choimisiúin.

​Upcoming stakeholder consultations


​Past stakeholder consultations