In this section you will find a detailed presentation of the Committee of the Regions (CoR): its role, membership, political priorities and its administrative structures and procedures.

Coiste na Réigiún i mbeagán focal


Building of the Committee of the Regions (Brussels)
Is é Coiste na Réigiún guth na réigiún agus na gcathracha san Aontas Eorpach.

350 comhalta - ionadaithe arna dtoghadh go réigiúnach agus go háitiúil ó na 28 tír de chuid an AE;
6 choiste len gcumhdaítear inniúlachtaí sna réimsí beartais seo a leanas bunaithe ar Chonarthaí an AE:

  • Fostaíocht, gairmoiliúint, comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta, beartas sóisialta, sláinte;
  • Oideachas agus cultúr;
  • Comhshaol, athrú aeráide, fuinneamh;
  • Iompar agus gréasáin thras-Eorpacha;
  • Cosaint shóisialta and seirbhísí leasa ghinearálta;

6 sheisiún iomlánacha in aghaidh na bliana.
Breis agus 50 tuairimin aghaidh na bliana maidir le reachtaíocht an AE;
Breis agus 40 omhairliúchán leis na geallsealbhóirí gach bliain;
Breis agus 300 imeacht in aghaidh na bliana.

> Tuilleadh faoi Choiste na Réigiún

Ionadaithe polaitiúla Grúpaí polaitiúla

 ​​​

Rúnaíocht Choiste na Réigiún


Grainghraf / Fiseán