Euroopan yrittäjyysalue (EYA)Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -hankkeessa etsitään ja palkitaan sellaisia EU:n alueita, missä toteutetaan erityisen merkittävää ja innovatiivista yrityspoliittista strategiaa, alueen koosta, vauraudesta tai toimivaltuuksista riippumatta. Alueelle, jolla on kaikkein uskottavin, parhaiten tulevaisuutta ennakoiva ja lupaavin toimintasuunnitelma, myönnetään vuoden "Euroopan yrittäjyysalue" -tunnus.

EYA-tunnus on perustettu yhteistyössä Euroopan komission kanssa ja EU-tason sidosryhmien, kuten UEAPME:n, Eurochambersin ja Social Economy Europen, tuella. Mukaan ovat tervetulleita kaikki organisaatiot, jotka haluavat edistää sen tavoitteita. EYA-lautakunta seuraa säännöllisesti toimenpiteiden toteutusta.
 

Uutisia


> Lsää uutisia