Koheesiopolitiikkaa tukeva ryhmittymä

 

Mikä ryhmittymä?


EU:n koheesiopolitiikan avulla kurotaan kiinni alueiden välisiä eroja, luodaan työpaikkoja sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitään ratkaisuja suuriin maailmanlaajuisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja muuttoliikkeeseen. Koheesiopolitiikkaan käytetään nykyisin kolmannes EU:n talousarviosta.

#CohesionAlliance on yhteenliittymä niille, joiden mielestä EU:n koheesiopolitiikan on jatkossakin oltava unionin tulevaisuuden takaava peruspilari. Se on tulosta johtavien eurooppalaisten kunta- ja aluejärjestöjen sekä Euroopan alueiden komitean yhteistyöstä. Ryhmittymä vaatii, että vuoden 2020 jälkeisten EU:n talousarvioiden avulla taataan kaikille Euroopan unionin alueille vahvempi, vaikuttavampi ja näkyvämpi koheesiopolitiikka.

#CohesionAlliance-kampanjaan ovat tervetulleita liittymään kaikki ne, jotka uskovat EU:n koheesiopolitiikkaan , olipa kyse valtion-, alue- ja paikallishallinnosta, pk-yrityksistä, kansalaisjärjestöistä, kouluista, yliopistoista tai esimerkiksi kulttuurijärjestöistä.

ANNA TUKESI – ALLEKIRJOITA PERIAATEJULISTUS


Kumppanit


Tule mukaan

Linkistä pääsee lukemaan #CohesionAlliance-periaatejulistuksen ja sitoutumaan siihen (ilmoittamalla henkilön nimen, organisaation nimen ja sähköpostiosoitteen).

Periaatteet on laadittu alueellisten järjestöjen ja Euroopan alueiden komitean yhteistyönä.
Yksityishenkilöt, organisaatiot, poliitikot – liittykää mukaan!

Alle on koottu myös keskeisiä raportteja ja kannanottoja koheesiopolitiikan tulevaisuudesta.

​​
Käytännön esimerkkejä

​Seuraavassa on selostuksia ja onnistuneita esimerkkejä koheesiopolitiikkahankkeista.

Jokaisessa esiintyy oikea ihminen tai yritys alue- tai paikallistason päättäjän esittelemänä.

Tule mukaan 

Euroopan komissio käynnisti 10. tammikuuta joukon kuulemismenettelyjä osana seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen valmistelua. Yksi kuuleminen koskee koheesiopolitiikkaa.

Siihen voivat osallistua kaikki koheesiopolitiikasta kiinnostuneet kansalaiset ja sidosryhmät, esimerkiksi EU:n ohjelmien ja rahastojen tuensaajat: valtio-, alue- ja paikallistason viranomaiset, hallitustenväliset ja valtiovallasta riippumattomat elimet, akateemiset laitokset, kansalaisyhteiskunta, yritykset jne.

Koheesiopolitiikka on EU:n laajin investointipoliittinen väline, ja tämän seikan on tärkeää käydä ilmi myös vilkkaana osallistumisena kuulemismenettelyyn.

#CohesionAlliance vetoaa tämän vuoksi kaikkiin koheesiopolitiikan kannattajiin, jotta nämä osallistuisivat kuulemiseen.
 
Vastaukset tähän julkiseen kuulemiseen voi lähettää verkossa olevalla kyselylomakkeella.
 
Riittää, että vastaat pakollisiin kysymyksiin nro 1–7 ja tallennat liitteeksi kohdassa 41 #CohesionAlliance-periaatejulistuksen.
Tue kampanjaa