Euroopan unioni tärkeiden kysymysten edessä

Alkanut vuosi näyttää monella tavoin suuntaa Euroopan unionin kehitykselle: vuoden 2020 jälkeinen talousarvio, euroalueen vahvistaminen ja koheesiopolitiikan tulevaisuus ovat eräitä keskeisiä kysymyksiä, joista neuvotellaan jäsenvaltioiden välillä ja EU:n eri toimielimissä. Samaan aikaan brexitiin olisi löydettävä molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Portugalin pääministeri Antonio Costa ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion Bulgarian varapääministeri Tomislav Dontshev vaihtoivat ajatuksia näistä ja muista ajankohtaisista aiheista Euroopan alueiden komitean jäsenten kanssa tammi-helmikuun vaihteessa pidetyssä täysistunnossa. Meidän näkemyksemme on selkeä: EU:n budjetin on oltava kunnianhimoinen ja integraatiota voidaan viedä tietyillä aloilla eteenpäin, mutta samaan aikaan alueiden ja kuntien investointimahdollisuudet on turvattava ja päätökset pyrittävä tekemään mahdollisimman lähellä kansalaisia.

Täysistunnossa hyväksyttiin myös päätöslauselma, jossa ilmaisimme huolemme Puolan oikeusvaltiokehityksestä ja tuimme Euroopan komission käynnistämää rikkomusmenettelyä. Toisaalta muutamat jäsenet kummastelivat sitä, että samaan aikaan komissio on katsonut sormien läpi Espanjan tapahtumia, vaikka Katalonian poliittisia ja kansalaisjärjestöjen johtajia on suljettu telkien taakse tai ajettu maanpakoon. Täysistunnossa puhunut komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans ei kuitenkaan nähnyt Espanjan oikeusjärjestelmän toiminnassa moitittavaa.

Suomen valtuuskunnan kokouksessa tapasimme komission tulkkauksen pääosaston edustajia. Me arvostamme valtavasti tulkkien työtä, sillä äidinkielen käyttäminen on tasa-arvokysymys monikielisessä yhteisössä. Tulkit puolestaan kiittelivät meitä siitä, että käytämme aktiivisesti suomen kieltä AK:n kokouksissa ja keskitymme puheenvuoroissamme olennaiseen. Kuulemma Välimeren kollegat ihmettelevät joskus meidän lyhytsanaisuutta, mutta heidän taas on usein vaikea ymmärtää, että laatu on määrää tärkeämpää!

Suomen valtuuskunnan uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Anne Karjalainen. Mikkel Näkkäläjärven nimitys jäseneksi vahvistettiin vasta aivan täysistunnon alla, joten hän ei valitettavasti ehtinyt Lapista vielä tähän istuntoon. Maaliskuussa varmasti nähdään!

Pauliina Haijanen
Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja AK:ssa