EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous
Olet tässä > Aloitussivu > Uutisia > Ilmasto- ja energiapaketti 2030: AK kehottaa EU:ta asettamaan kolme sitovaa ja kunnianhimoista tavoi...
Help us improve. Did you find what you wanted? - Please leave us a comment:
Your update was successful.
Uutisia
Ilmasto- ja energiapaketti 2030: AK kehottaa EU:ta asettamaan kolme sitovaa ja kunnianhimoista tavoitetta
​Annabelle Jaeger

Eurooppa-neuvoston on määrä päättää lähiaikoina vuodeksi 2030 asetettavista energia- ja ilmastotavoitteista . Alueiden komitea (AK) varoittaa, että Euroopan komission ehdotukset eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia. Jotta siirtyminen uusiin energiamuotoihin onnistuisi EU:ssa ja jotta ilmastonmuutosta pystyttäisiin torjumaan tehokkaasti, AK kehottaa asettamaan kolme komission ehdotuksia kunnianhimoisempaa ja sitovampaa tavoitetta. AK:n jäsenet katsovat Provence-Alpes Côte d'Azurin aluevaltuutetun Annabelle Jaegerin (FR, PES) johdolla, että näiden tavoitteiden tulisi ohjata EU:ta kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, joka olisi saavutettava vuoteen 2050 mennessä.

AK:n täysistuntoon tänään kokoontuneet alue- ja kuntatason päättäjät hyväksyivät suurella enemmistöllä Annabelle Jaegerin lausunnon ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuosille 2020–2030. Aihe on ajankohtainen siksikin, että uusimmat tieteelliset tulokset varoittavat ilmaston lämpenemisen kiihtyvän ja koska seuraava maailmanlaajuinen ilmastokonferenssi COP21 lähestyy – se pidetään Pariisissa vuoden 2015 lopussa.

AK kehottaa EU:ta asettamaan pidemmälle meneviä tavoitteita:

  • Kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää 50 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna (kun Euroopan komission ehdottama tavoite on 40 %).
  • Uusiutuvien energialähteiden osuus on nostettava 40 prosenttiin ; tavoite jaetaan kansallisiin alatavoitteisiin (komission ehdottama tavoite on vähintään 27 %).
  • Primaarienergian kulutuksen on vähennyttävä 40 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna tehokkuushyötyjen ansiosta; myös tämä tavoite jaetaan kansallisiin alatavoitteisiin (komission ehdottama tavoite on 30 %).

"Nämä kolme tavoitetta ovat välttämättömiä, jotta yli kahden asteen katastrofaalinen lämpeneminen voidaan vielä välttää ja jotta EU:n pitkän aikavälin tavoite eli kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80–95 prosenttia on mahdollista saavuttaa" , totesi esittelijä Annabelle Jaeger. "Tämä on vahva poliittinen viesti, jota paikallis- ja alueviranomaiset odottavat EU:lta. EU olisi nämä tavoitteet hyväksyttyään valmis neuvottelemaan maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta vuoden 2015 ilmastokonferenssissa."

Pidemmällä aikavälillä AK toivoo myös, että EU pyrkisi nykyistä kunnianhimoisemmin kohti nettopäästöjen nollatavoitetta, joka olisi saavutettava vuoteen 2050 mennessä.

Lausunnossa korostetaan kuntien ja alueiden ratkaisevaa roolia ilmastonmuutokseen, uusiutuvan energian kehittämiseen ja energiatehokkuuteen liittyvän politiikan laadinnassa ja täytäntöönpanossa. " Yli 70 prosenttia ilmastonmuutoksen hillitsemistoimenpiteistä ja jopa 90 prosenttia ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävistä toimenpiteistä on paikallisviranomaisten toteuttamia", esittelijä muistutti. "Paikallis- ja alueviranomaiset voivat kansalaisia lähellä olevina tahoina auttaa jakamaan tietoa energia-alan muutostoimien taloudellisista ja sosiaalisista hyödyistä. Tästä syystä niiden osallistuminen prosessiin on tärkeää."

AK:n jäsenet suosittivat lisäksi, että vuoteen 2030 tähtäävässä ilmasto- ja energiapaketissa tukeuduttaisiin enemmän paikallistasolla toteutettaviin EU:n hankkeisiin, kuten kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen, jonka kautta yli 5 600 Euroopan aluetta ja kuntaa on sitoutunut vapaaehtoisesti vähentämään hiilidioksidipäästöjään yli 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tätä hanketta kehotetaan jatkamaan vuoteen 2030.

Lisätietoja:

 

Yhteyshenkilö:

Nathalie Vandelle
P. +32 22822499
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Aiheeseen liittyvää tietoa