EU:n tulevassa t&i-ohjelmassa olisi hyödynnettävä alueellisia yhteyksiä ja tukeuduttava vahvaan koheesiopolitiikkaan

Aiheeseen liittyvää tietoa
Medialinkit